Ansök om varumärket Sámi Made

Ansökan skickas digitalt. Vi uppmuntrar dig att använda bra bilder eftersom dessa kommer att synas på vår hemsida om ansökan godkänns. Om du behöver hjälp med ansökan, tveka inte att kontakta oss.

Samer och företag som ägs av en same/same med minst 51 % ägande kan ansöka om varumärket Sámi Made. En same är någon som ser sig själv som samisk och har samiska som hemspråk, eller som har en förälder, mor- eller farförälder som har haft samiska som hemspråk.

Användare av certifieringsmärket måste betala 250 NOK vartannat år för licensen att använda varumärket. Avgiften täcker kostnader för uppföljning av varumärket, marknadsföring av varumärkets användare, samt uppföljning av missbruk av varumärket. Användare av certifieringsmärket får 150 produktetiketter när ansökan godkänns; produktetiketterna har varumärket Sámi Made och ditt personliga licensnummer. Efter detta kan du beställa fler etiketter efter behov. Du får även tillgång till ett digitalt marknadsföringspaket som du kan använda för att marknadsföra ditt företag. I marknadsföringspaketet hittar du material du kan skriva ut och material du kan använda online och på produktförpackningar. Det är inte tillåtet att ändra själva varumärket Sámi Made. Kontakta oss om du behöver annat material än det som finns i paketet.

Du kan kontinuerligt ansöka om Sámi Made-varumärket. Sámerådet behandlar ansökningar varje månad. I samband med sommar- och julhelger kan det bli lite längre behandlingstid. Sámerådet kan be dig skicka ytterligare information om det behövs.

Du har rätt att överklaga om din ansökan avslås. Klagomål ska skickas skriftligen inom tre veckor och i klagomålet ska du ange vad du tycker är fel i besluts- eller ansökningsbehandlingen och skicka information som kan ha betydelse för behandlingen av klagomålet. Samerådet har en egen besvärsinstans och beslutet om överklagandet är slutgiltigt. Klagomålet skickas till kultuvra@saamicouncil.net.

 

Om din ansökan har fått avslag på grund av att information saknas kan du skicka en ny ansökan med mer information.

Licensanvändare kan beställa för fler etiketter via Samerådet till självkostnadspris. Ju fler som beställer samtidigt desto billigare blir det att beställa etiketterna.

Samerådet beställer etiketter fyra gånger om året. Beställningsdatumen för 2024 är den 9 februari, 26 april, 28 august och 28 november.

Priset varierar beroende på antalet beställningar, men här följer en preliminär prisuppskattning / ett licensnummer (uppdaterad 10.1.2026, obs! Växelkursen varierar).

 

  • 500  stk: 1350 NOK +25%moms (=c. 1335 SEK + moms)
  • 1000 stk: 1610 NOK +25% moms (=c.1593 SEK + moms)
  • 2000 stk: 1930 NOK + 25%moms (=c. 1909 SEK + moms)

Logga in eller skapa en användare

Om du redan har en användare kan du logga in för att skicka en ansökan eller se din ansökan. Om du besöker oss för första gången måste du registrera dig som användare.