Sámi Made

Varumärket Sámi Made berättar för köparen att en produkt är tillverkad av en same eller ett samiskt företag. När du köper produkter med varumärket Sámi Made vet du att du stödjer samiska företag och det samiska samhället.

Vilka produkter kan du sätta varumärket Sámi Made på?

Varumärket Sámi Made kan användas på alla typer av produkter, – både fysiska och digitala produkter. Varumärket kan användas på kläder, smycken, lávvus, böcker, livsmedel, kosmetika, souvenirer etc. Det finns inga krav på produkten annat än att en same eller ett samiskt företag har tillverkat dem eller låtit tillverka dem (designen ägs av en same).

Varför behöver vi samiska varumärken?

Produkter inspirerade av samisk kultur men inte tillverkade av samer är en stor utmaning för hela det samiska samhället. Många kunder är intresserade av att köpa äkta samiska produkter, men de har inte tillräckligt med kunskap för att skilja produkter tillverkade av samer från produkter som approprierar / utnyttjar samisk kultur. Med hjälp av samiska varumärken kan samer själva berätta vad som är äkta samiska produkter och ger kunden verktyg att hitta dem.

Fördelar med Sámi Made-märkningen

Varumärket Sámi Made ska stärka samisk konkurrenskraft i världen, skydda samisk kultur och se till att vi, samer själva, bestämmer hur vår kultur kommersialiseras. Samiska företag är ofta små och arbetar ofta ensamma. Användare av varumärket Sámi Made är synliga på våra webbplatser och sociala medier och när du har varumärket Sámi Made är du en del av ett större samhälle. Vi önskar erbjuda konferenser och kurser till våra licensierade användare. Den 20-22 oktober 2023 anordnar vi Duodje- ja ealáhusbeaivvit – en konferens för duojárat och samiska kreativa industrier,- i Arvidsjaur, Sverige.

Vem förvaltar och äger Sámi Made varumärket?

Samerådet äger varumärket Sámi Made för samernas skull. Samerådet administrerar och distribuerar varumärket Sámi Made.

 

Samerådet är en frivillig och oberoende samisk kulturell och politisk organisation som fungerar som ett samarbetsorgan för samiska organisationer. Sedan starten 1956 har Samerådet arbetat aktivt med samepolitiska frågor.

Kontakt

Ansök om varumärket Sámi Made

Vill du stärka ditt företags konkurrenskraft på de större marknaderna? Här kan du ansöka om varumärket Sámi Made och hitta mer information om kriterierna för att ansöka om varumärken.

Ansök här