Sámi Duodji

Varumärket Sámi Duodji berättar för köparen att en produkt är äkta duodji tillverkad av en same. När du köper produkter med varumärket Sámi Duodji vet du att du stödjer Sámi duojárat (hantverkare) och det samiska samhället.

Vilka produkter kan märkas med varumärket Sámi Duodji?

Varumärket Sámi Duodji kan användas på duodji (slöjdprodukter) tillverkade av en same eller same och som följer traditionell materialanvändning, form, teknik och användning. En exempellista har tagits fram som förklarar vilka produkter varumärket Sámi Duodji kan användas på och vilka krav som finns på produkterna. Det är tillåtet att använda maskiner för att hjälpa till i arbetet, men produkter som är helt maskintillverkade/fabrikstillverkade är inte godkända.

 

Licenskontoren för varumärket Sámi Duodji (Duodjeinstituhtta, Sámi Duodji ry och Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen) är våra professionella och de har utarbetat listan tillsammans. De kommer tillsammans att uppdatera listan vid behov.

På grund av förändringar i varumärket och digitalisering måste de med det gamla varumärket Sámi Duodji lämna in en ny ansökan för att få det nya varumärket. De gamla samiska Duodji-etiketterna kan inte användas efter utgången av 2023.

Vad är duodji?

Duodji är traditionellt samiskt hantverk och konsthantverk. Duodji beskriver både att skapa något och det som blir tillverkat. Duodji är det nordsamiska ordet, på lulesamiska kallas det duodje och duedtie/vætnoe används på sydsamiska.

Varför behöver vi samiska varumärken?

Produkter som är inspirerade av samisk kultur, men inte tillverkade av samer, är en stor utmaning för hela det samiska samhället. Många kunder är intresserade av att köpa äkta duodji, men de har inte tillräckligt med kunskap för att särskilja äkta duodji och kopior av duodji-produkter. Med hjälp av samiska varumärken definierar vi samer själva vad duodji är, och förser kunden med verktyg som gör att de kan hitta äkta samisk duodji.

Fördelar med varumärket Sámi Duodji

Varumärket Sámi Duodji ska stärka samernas konkurrenskraft i världen, skydda samisk kultur och duodji och säkerställa att vi samer själva bestämmer hur vår kultur kommersialiseras. Samiska företag är ofta små och arbetar mycket ensamma. Användare av varumärket Sámi Duodji är synliga på våra webbplatser och sociala medier och när du har varumärket Sámi Duodji är du är en del av ett större samhälle. Vi vill också erbjuda konferenser och kurser till våra licensierade användare.

Vem förvaltar och äger varumärket Sámi Duodji?

Samerådet äger varumärket Sami Duodji för samernas räkning. Samiska duodji-organisationer och institutioner är våra samarbetspartners och de fungerar som licenskontor, förvaltar och distribuerar varumärket Sámi Duodji.

 

I Norge: Duodjeinstituhtta

I Finland: Sámi Duodji ry

I Sverige: Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen

 

Samerådet är en frivillig och oberoende samisk kulturell och politisk organisation, som fungerar som ett samarbetsorgan för samiska organisationer. Sedan starten 1956 har Samerådet arbetat aktivt med samepolitiska frågor.

Kontakt

Ansök om varumärket Sámi Duodji

Vill du stärka ditt företags konkurrenskraft på de större marknaderna? Här kan du ansöka om varumärket Sámi Duodji, hitta en exempellista över traditionella duodji och mer information om kriterierna för att ansöka om varumärken.

Ansök här