Samiska certifieringsmärken för samiska slöjdare och producenter

Samiska varumärken ägs av det samiska folket och förvaltas av Samerådet. Varumärkena Sámi Duodji och Sámi Made garanterar att en produkt är tillverkad av en same. När du använder dessa varumärken eller köper produkter med varumärkena stödjer du det samiska samhället. Varumärkessystemet förverkligar samernas rätt till självbestämmande över sin egen kultur, traditionell samisk slöjd och samiska produkter, och att svara mot de utmaningar som exploateringen av den samiska kulturen innebär.

Ansök om licens

Produkter inspirerade av samisk kultur men inte tillverkade av samer är en stor utmaning för hela det samiska samhället. Om du är en duojár och vill visa att du säljer äkta duodji ska du ansöka om varumärket Sámi Duodji. Om du är same eller driver ett samiskt företag som vill visa att produkterna är gjorda av en same ska du ansöka om varumärket Sámi Made. Det är möjligt att ansöka om båda varumärkena.

Det finns en kontinuerlig ansökningsprocess för varumärket Sámi Made, men ansökningar behandlas ungefär en gång i månaden (utom under sommaren).

Ansökningar för Sámi Duodji tas emot några gånger per år. Ansökningstiden för sommaren 2024 går ut:

  • 1/6 i Sverige
  • 15/6 i Norge
  • Vk 36 i Finland (mer information kommer senare)
Beställ etiketter

Partners