Søk om Sámi Made-merket

Søknaden sendes digitalt. Vi oppfordrer deg til å bruke gode bilder fordi disse blir synlige på vår nettside dersom søknaden godkjennes. Hvis du trenger hjelp med søknaden, ta kontakt med oss.

Samer og bedrifter som er eid av en same/samer med minst 51 % eierandel kan søke om Sámi Made-merket. En same er en som ser på seg som same og har samisk som hjemmespråk, eller som har en forelder, besteforelder eller oldeforelder som har hatt samisk som hjemmespråk

Brukere av sertifiseringsmerket skal betale 250 NOK annet hvert år for lisensen til å bruke merket. Avgiften dekker kostnader til oppfølging av sertifiseringsmerket, markedsføring av merkets brukere og oppfølging av misbruk av merket. Sertifiseringsmerkets brukere får 150 produktetiketter når søknaden godtas; produktetikettene har Sámi Made-merket og ditt personlige lisensnummer. Etter dette kan du bestille flere etiketter etter behov. Du får også tilgang til en digital markedsføringspakke som du kan bruke til å markedsføre din virksomhet. I markedsføringspakken finner du materiale du kan skrive ut og materiale som du kan bruke på nett og på produktemballasje. Selve Sámi Made-merket er det ikke lov å endre på. Ta kontakt med oss dersom du trenger annet materiale enn det som finnes i pakken.

Du kan søke fortløpende om Sámi Made-merket. Samerådet behandler søknader hver måned. I forbindelse med avvikling av sommerferie og juleferie kan det være litt lengre behandlingstid. Samerådet kan be deg sende tilleggsinformasjon ved behov.

Du har rett til å klage dersom din søknad avslås. Klage må sendes skriftlig innen 3 uker og i klagen må inkludere en beskrivelse av hva du mener er feil med vedtaket eller søknadsbehandlingen og du må sende opplysninger som kan være relevante for behandlingen av klagen. Samerådet har et eget klagorgan og vedtaket på klagen er endelig. Klagen sendes til kultuvra@saamicouncil.net.

Dersom din søknad har blitt avslått på grunn av manglende opplysninger så kan du sende ny søknad med flere opplysninger.

Sámi Made-lisensbrukere kan nå bestille flere etiketter med selvkost gjennom Samerådet. Jo flere bestiller samtidig, jo billigere blir det å bestille etikettene.

  • Fyll ut det digitale bestillingsskjemaet og fortell oss hvor mange etiketter du ønsker å bestille

Samerådet bestiller etiketter fire ganger i året. Bestillingsdatoene for 2024 er 9. februar, 26. april, 28. august og 28. november.

Prisene vil variere avhengig av antall bestillinger, men her er veiledende prisoverslag / et lisensnummir (oppdatert 10.1.2024).

  • 500 stk: 1350 NOK +25%mva
  • 1000 stk: 1610 NOK +25% mva
  • 2000 stk: 1930 NOK+ 25%mva

Logg inn eller lag bruker

Hvis du allerede har bruker kan du logge inn for å sende søknad eller se søknaden din. Hvis du besøker oss for første gang må du registrere deg som bruker.