Ansök om varumärket Sámi Duodji

Ansökan skickas digitalt. Vi uppmuntrar dig att använda bra bilder eftersom dessa kommer att synas på vår hemsida om ansökan godkänns. Behöver du hjälp med ansökan, kontakta oss.

Samer kan ansöka om varumärket Sámi Duodji. En same är någon som ser sig själv som samisk och har samiska som hemspråk, eller som har en förälder, mor- eller farförälder som har haft samiska som hemspråk.

  • Produkterna ska vara hantverk det är tillåtet att använda maskiner som hjälp, men fabrikstillverkning eller verktyg som 3D-skrivare är inte tillåtna.
  • Produkterna tillverkas av en eller flera samer i samarbete.
  • Traditionella material kommer främst att användas och basen för produkterna är traditionell duodji, traditionell form eller traditionell användning. Läs mer i exempellistan.
  • Efter att du har skickat in din ansökan online måste du ta med/skicka tre nya, olika duodji-produkter till licenskontoret för att visa din duodji-kunskap. Duodji-produkter måste vara tillverkade under det senaste 3 år.
  • Dessutom måste sökanden skicka med en arbetsbeskrivning där metoderna för olika duodji-produkter beskrivs. Berätta också om din duodji-bakgrund, var du har lärt dig duodji och vem dina lärare/handledare har varit. Kontakta ditt licenskontor för att ordna medbringande/sändning av duodji.

 

Användare av certifieringsmärket måste betala 250 NOK vartannat år för licensen att använda varumärket. Avgiften täcker kostnader för uppföljning av certifieringsmärket, marknadsföring av varumärkets användare samt uppföljning av missbruk av varumärket. Användare av certifieringsvarumärket får 150 produktetiketter när ansökan godkänns; produktetiketterna har varumärket Sámi Duodji och ditt personliga licensnummer. Efter detta kan du beställa fler etiketter efter behov. Du får även tillgång till ett digitalt marknadsföringspaket som du kan använda för att marknadsföra ditt företag. I marknadsföringspaketet hittar du material du kan skriva ut och material du kan använda online och på produktförpackningar. Det är inte tillåtet att ändra själva varumärket Sami Made. Kontakta oss om du behöver annat material än det som finns i paketet.

Licenskontorer behandlar ansökningar minst två gånger per år. Vissa licenskontor behandlar ansökningarna oftare.

Vår 2024 går ansökningstiden ut:

  • 15.2. i Norge
  • 25.2. i Finland
  • 15.3. i Sverige

Kontakta ditt licenskontor eller se deras webbplats för information om ansökningshantering. Licenskontoret kan be dig att skicka ytterligare information om det behövs.

Du har rätt att överklaga om din ansökan avslås. Klagomål ska skickas skriftligen inom tre veckor och i klagomålet ska du ange vad du tycker är fel i besluts- eller ansökningsbehandlingen och skicka information som kan ha betydelse för behandlingen av klagomålet. Samerådet har en egen besvärsinstans och beslutet om överklagandet är slutgiltigt. Klagomålet skickas till kultuvra@saamicouncil.net.

 

Licenskontoren kan erbjuda dig professionell vägledning inom duodji. Du kan ansöka igen om din ansökan fick avslag på grund av att du inte uppfyllde kraven för duodji-produkterna. Om din ansökan har fått avslag på grund av att information saknas kan du skicka en ny ansökan med mer information.

Logga in eller skapa en användare

Om du redan har en användare kan du logga in för att skicka en ansökan eller se din ansökan. Om du besöker oss för första gången måste du registrera dig som användare.