Søk om Sámi Duodji-merket

Søknaden sendes digitalt. Vi oppfordrer deg til å bruke gode bilder fordi disse blir synlige på vår nettside dersom søknaden godkjennes. Hvis du trenger hjelp med søknaden, ta kontakt med oss

Samer kan søke om Sámi Duodji-merket. En same er en som ser på seg som same og har samisk som hjemmespråk, eller som har en forelder, besteforelder eller oldeforelder som har hatt samisk som hjemmespråk.

  • Produktene skal være håndverk, det er lov å bruke maskiner til hjelp, men fabrikkproduksjon eller verktøy som 3D-printer er ikke lov.
  • Produktene er laget av en same eller flere samer i samarbeid.
  • Det skal i hovedsak brukes tradisjonelle materialer og grunnlaget for produktene er tradisjonell duodji, tradisjonell form eller tradisjonell bruk. Les mer i eksempellista.
  • Etter at du har sendt inn søknad på nett skal du ta med/sende tre nye, ulike duodjiprodukter til lisenskontoret for å vise din duodjikunnskap.
  • Duodjiproduktene må være laget i løpet av det siste 3 år.
  • I tillegg må søkeren sende med en arbeidsbekrivelse der framgangsmåten beskrives for de ulike duodji produktene. Fortell oss også om din duodji bakgrunn, hvor har du lært duodji og hvem dine lærere/veileder har vært. 
  • Ta kontakt med ditt lisenskontor for å avtale bringing/sending av duodji. 

Brukere av sertifiseringsmerket skal betale 250 NOK annet hvert år for lisensen til å bruke merket. Avgiften dekker kostnader til oppfølging av sertifiseringsmerket, markedsføring av merkets brukere og oppfølging av misbruk av merket. Sertifiseringsmerkets brukere får 150 produktetiketter når søknaden godtas; produktetikettene har Sámi Duodji-merket og ditt personlige lisensnummer. Etter dette kan du bestille flere etiketter etter behov. Du får og tilgang til en digital markedsføringspakke som du kan bruke til å markedsføre din virksomhet. I markedsføringspakken finner du materiale du kan skrive ut og materiale som du kan bruke på nett og på produktemballasje. Selve Sámi Duodji-merket er det ikke lov å endre på. Ta kontakt med oss dersom du trenger annet materiale enn det som finnes i pakken.

Lisenskontorene behandler søknad minst to ganger i året. Enkelte lisenskontor behandler søknadene oftere.

Fristen for å søke i vår 2024:

  • 15.2. i Norge
  • 25.2. i Finland
  • 15.3. i Sverige

Ta kontakt med ditt lisenskontor eller se deres nettsider for informasjon om søknadsbehandling. Lisenskontoret kan be deg sende tilleggsinformasjon ved behov.

Du har rett til å klage dersom din søknad avslås. Klage må sendes skriftlig innen 3 uker og i klagen må du fortelle hva du mener er feil med vedtaket eller søknadsbehandlingen og du må sende opplysninger som kan være relevante for behandlingen av klagen. Samerådet har et eget klagorgan og vedtaket på klagen er endelig. Klagen sendes til kultuvra@saamicouncil.net.

Lisenskontorene kan tilby deg faglig veiledning innen duodji. Du kan søke på nytt dersom din søknad ble avslått på grunn av at du ikke oppfylte kravene til duodjiproduktene. Dersom din søknad har blitt avslått på grunn av manglende opplysninger så kan du sende ny søknad med flere opplysninger.

Logg inn eller lag bruker

Hvis du allerede har bruker kan du logge inn for å sende søknad eller se søknaden din. Hvis du besøker oss for første gang må du registrere deg som bruker.