Samiske sertifiseringsmerker for samiske duojárat og produsenter

Samiske varemerker eies av det samiske folket og forvaltes av Samerådet. Varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made garanterer at et produkt er laget av en same. Når du bruker merkene eller kjøper produkter med merket så er du med på å støtte det samiske samfunnet. Varemerkesystemet implementerer det samiske folkets rett til selvbestemmelse over egen kultur, tradisjonelt samisk håndverk og samiske produkter, og til å svare på utfordringene knyttet til exploatering av samisk kultur.

Søk om lisens

Det er utfordrende for utviklingen av samiske næringer at det i dag finnes så mange “samiske” produkter som ikke er produsert av oss selv og som ikke genererer gevinst til tilbake til det samiske samfunnet. Er du duojár og ønsker å vise at du selger ekte duodji bør du søke Sámi Duodji-merket. Er du same eller en samisk bedrift og ønsker å kommunisere dette når du selger dine produkter bør du søke Sámi Made-merket. Det er mulig å søke om begge merkene.

Det er en kontinuerlig søknadsprosess for varemerket Sámi Made, men søknadene behandles omtrent en gang i måneden (unntatt om sommeren).

Søknader om Sámi Duodji kommer inn noen få ganger i året. Fristen for å søke sommeren 2024:

  • 1/6 i Sverige
  • 15/6 i Norge
  • Uke 36 i Finland (mer informasjon kommer).
Bestill flere varemerker

Støttespillere