Samiske sertifiseringsmerker for samiske duojárat og produsenter

De samiske varemerkene Sámi Duodji og Sámi Made garanterer at et produkt er laget av en same. Når du bruker merkene eller kjøper produkter med merket så er du med på å støtte det samiske samfunnet.

Søk om lisens

Det er utfordrende for utviklingen av samiske næringer at det i dag finnes så mange “samiske” produkter som ikke er produsert av oss selv og som ikke genererer gevinst til tilbake til det samiske samfunnet. Er du duojár og ønsker å vise at du selger ekte duodji bør du søke Sámi Duodji-merket. Er du same eller en samisk bedrift og ønsker å kommunisere dette når du selger dine produkter bør du søke Sámi Made-merket. Det er mulig å søke om begge merkene.

Ta kontakt

Støttespillere