Sámi Duodji

Sámi Duodji-merket har som mål å forteller forbrukerne at et produkt er ekte duodji og laget av en same. Når du kjøper produkter med Sámi Duodji-merketkan du være sikker på at du støtter samiske duojárat (håndverkere) og det samiske samfunnet.

Hvilke produkter kan merkes med Sámi Duodji-merket?

Sámi Duodji-merket kan brukes på duodji (håndverksprodukter) som er laget av en same/samer og som følger tradisjonell materialbruk, form, teknikker og bruksområde. Det er utarbeidet en eksempelliste som forklarer hvilke produkter Sámi Duodji-merket kan brukes på, og hvilke krav det er til produktene. Det er lov å bruke maskiner til hjelp i arbeidet, men produkter som er helprodusert på maskin/fabrikkprodusert godkjennes ikke.

Lisenskontorene for Sámi Duodji-merket (Duodjeinstituhtta, Sámi Duodji ry og Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen) er våre fagfolk og de har utarbeidet listen i fellesskap. De vil sammen oppdatere listen ved behov.

På grunn av endringer i varemerket og digitalisering må de som har det gamle Sámi Duodji-merket sende ny søknad for å ta i bruk det nye merket. De gamle Sámi Duodji-merkene kan ikke brukes etter utgangen av 2023.

Hva er duodji?

Duodji er tradisjonelt samisk håndverk og kunsthåndverk. Duodji beskriver både det å skape noe og det som blir laget. Duodji er det nordsamiske ordet, på lulesamisk heter det duodje og duedtie/vætnoe brukes på sørsamisk.

Hvorfor trenger vi samiske varemerker?

Det er mange produkter på markedet i dag som har hentet inspirasjon fra samisk duodji, men som ikke er produsert av samer eller laget på tradisjonellt vis. Mange kunder er interesserte i å kjøpe ekte duodji, men de har ikke nok kunnskap til å skille ekte duodji og produkter som etterligner duodji. Ved hjelp av samiske varemerker definere vi selv hva som er duodji, og gir kunden verktøy som gjør dei i stand til å kjøpe ekte samisk duodji.

Fordeler med Sámi Duodji-merket

Sámi Duodji-merket skal styrke samers konkurransekraft i verden, bidra til å beskytte samisk kultur og duodji, og sikre at vi samer selv bestemmer hvordan vår kultur kommersialiseres. Som brukere av Sámi Duodji-merket er du synlig på våre nettsider og i sosiale medier. Mange samiske bedrifter er små og jobber mye alene. Når du har Sámi Made-merket er du med i et større fellesskap. Vi også ønsker å tilby konferanser og kurs til våre lisensbrukere. 

Hvem forvalter og eier Sámi Duodji-merket?

Samerådet eier Sámi Duodji-merket på vegne av det samiske folk. Samiske duodjiorganisasjoner og -institusjoner er våre samarbeidspartnere, og de fungerer som lisenskontorer, som forvalter og deler ut Sámi Duodji-merket.

 

I Norge: Duodjeinstituhtta

I Finland: Sámi Duodji ry

I Sverige: Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen

 

Samerådet er en felles og uavhengig samisk kulturpolitisk og politisk organisasjon, som fungerer som et samarbeidsorgan for samiske organisasjoner. Siden stiftelsen i 1956 har Samerådet arbeidet aktivt med samepolitiske spørsmål.

Kontakt

Søk om Sámi Duodji-merket

Ønsker du å styrke din bedrifts konkurransekraft i de større markedene? Her kan du søke om Sámi Duodji-varemerke, finne en eksempelliste over tradisjonelle duodji og mer informasjon om kriteriene for å søke om varemerker.

Søk her