Sámi Made

Sámi Made-merket forteller kjøperen at et produkt er laget av en same eller en samisk bedrift. Når du kjøper produkter med Sámi Made-merket så vet du at du støtter samiske bedrifter og det samiske samfunnet.

Hvilke produkter kan du sette Sámi Made-merket på?

Sámi Made-merket kan brukes på alle typer produkter, både fysiske og digitale produkter. Varemerket kan brukes på klær, smykker, lávvuer, bøker, matprodukter, kosmetikk, souvenirer og alt annet. Det er ingen krav til produktet annet enn at en same eller en samisk bedrift har laget de eller fått de laget (designet eies av en same).

Hvorfor trenger vi samiske varemerker?

Det er mange produkter på markedet i dag som har hentet inspirasjon fra samisk kultur, men som ikke er produsert av samer. Mange kunder er interesserte i å kjøpe ekte samiske produkter, men de har ikke nok kunnskap til å skille mellom produkter som er laget av samer og produkter som utnytter samisk kultur. Ved hjelp av de samiske varemerkene kan samer selv kommunisere hvilke produkter som er samisk produserte.

Fordeler med Sámi Made-merket

Sámi Made-merket skal styrke samers konkurransekraft i verden, bidra til å beskytte samisk kultur og sikre at vi samer selv bestemmer hvordan vår kultur kommersialiseres. Som bruker av Sámi Made-merket er du synlig på våre nettsider og i sosiale medier. Mange samiske bedrifter er ofte små og jobber mye alene. Når du har Sámi Made-merket er du med i et større fellesskap. Vi ønsker å tilby konferanser og kurs til våre lisensbrukere. 20.-22. oktober arrangerer vi Duodji- og næringsdager, som er en konferanse for duojárat og samiske kreative næringer, i Arvidsjaur.

Hvem forvalter og eier Sámi Made-merket?

Samerådet eier Sámi Made-merket på vegne av det samiske folk. Det er Samerådet som forvalter og deler ut Sámi Made-merket.

 

Samerådet er en felles og uavhengig samisk kulturpolitisk og politisk organisasjon, som fungerer som et samarbeidsorgan for samiske organisasjoner. Siden stiftelsen i 1956 har Samerådet arbeidet aktivt med samepolitiske spørsmål.

Kontakt

Søk om Sámi Made-merket

Ønsker du å styrke din bedrifts konkurransekraft i de større markedene? Her kan du søke om Sámi Made-varemerke og finne mer informasjon om kriteriene for å søke om varemerker.

Søk her