Sámi Made

Sámi Made -mearkka ulbmil lea muitalit oastái, guđe gálvvuid lea ráhkadan sápmelaš dahje sámi fitnodat. Go oasttát gálvvuid, main lea Sámi Made -mearka, de dieđát ahte don doarjjut sámi fitnodagaid ja sámi servodaga.

Makkár buktagiidda sáhttá geavahit Sámi Made -mearkka?

Sámi Made -mearkka sáhttá geavahit vaikko makkár buktagiidda, sihke fysalaš ja digitála buktagiidda. Dan sáhttá geavahit biktasiidda, čiŋaide, lávuide, girjjiide, borramušbuktagiidda, vuoidasiidda, mátkemuittuide ja buot eará. Áidna gáibádusat buktagiidda lea dat, ahte sápmelaš ferte leat dan ráhkadan dahje ráhkadahttán (sápmelaš eaiggáda designa).

Manne mii dárbbašat sámi gálvomearkkaid?

Sámeservodat deaivida dán áigge olu buktagiid, mat vižžet inspirašuvnna sámi kultuvrras, muhto maid eai leat sápmelaččat ieža ráhkadan dahje mat eai leat duddjojuvvon sámi árbevieruid vuođul. Máŋgasat háliidit oastit eakti sámi buktagiid, muhto sis ii leat doarvái máhttu sirret eakti sámi buktagiid ja buktagiid, mat ávkkástallet sámi kultuvrrain. Sámi gálvomearkkaiguin sápmelaččat ieža muitalit máilbmái, guđe buktagiid leat sápmelaččat ráhkadan.

Ovdamunit Sámi Made -mearkkain

Sámi Made -mearkka ulbmil lea nannet sápmelaččaid gilvofámu máilmmis, veahkkin suddjet sámi kultuvrra ja sihkkarastit, ahte mii sápmelaččat ieža beassat stivret, mo mii geavahat iežamet kultuvrra gávppálaččat. Go dus lea Sámi Made -mearka, de beasat oidnosii min neahttasiidduid ja sosiála mediaid bokte. Máŋggat sámi fitnodagat leat dávjá unnit ja barget ollu okto. Go dus lea Sámi Made -mearka, de dus lea stuorát fierpmádat iežat birra. Mii háliidat fállat konferánssaid ja kurssaid liseansageavaheddjiide. Golggotmánu 20.–22. beivviid lágiduvvojit Duodje- ja ealáhusbeaivvit sámi duojáriidda ja kreatiiva ealáhusaide Árviesjávrries.

Gii hálddaša ja oamasta Sámi Made -mearkka?

Sámiráđđi eaiggáda Sámi Made -mearkka sámi álbmoga bealis. Sámiráđđi hálddaša ja juolluda Sámi Made -mearkka.

Sámiráđđi lea sápmelaččaid oktasaš sorjjasmeahttun kulturpolitihkalaš ja politihkalaš ásahus, mii doaibmá sámiid organisašuvnnaid oktasašbargoorgánan. Vuođđudeami rájes, jagis 1956, Sámiráđđi lea aktiivvalaččat bargan sámepolitihkalaš figgamušaiguin.

Kontakt

Oza Sámi Made -mearkka

Hálidatgo nannet iežat fitnodaga gilvofámu stuorra márkaniin? Dáppe sáhtát ohcat Sámi Made -mearkka ja gávnnat eanet dieđuid mearkkaid ohcaneavttuid birra.

Oza dás