Sámi sertifiserenmearkkat sámi duojáriidda ja buvttadeddjiide

Sámi álbmot oamasta Sámi Duodji ja Sámi Made -gálvomearkkaid ja Sámiráđđi hálddaša daid. Mearkkat dáhkidit, ahte buktaga lea ráhkadan sápmelaš. Go geavahat mearkkaid ja oasttát gálvvuid, main leat dát mearkkat, de don doarjjut sámi servodaga. Gálvomearkavuogádat ollašuhttá sámiid iešmearridanvuoigatvuođa iežaset kultuvrii, árbevirolaš duodjái ja sámi buktagiidda ja lassin vástida kultuvrralaš approprieremii guoskevaš hástálusaide.

Oza liseanssa

Sámeservodat deaivida dán áigge olu buktagiid, mat vižžet inspirašuvnna sámi kultuvrras, muhto maid eai leat sápmelaččat ieža ráhkadan. Jus leat duojár ja háliidat čájehit, ahte don vuovddát eakti duoji, de ávžžuhat ohcat Sámi Duodji -mearkka. Jus don leat sápmelaš dahje sámi fitnodat ja háliidat dan duođaštit, go vuovddát iežat buktagiid, de ávžžuhat ohcat Sámi Made -mearkka. Lea vejolaš ohcat guktuid mearkkaid.

Sámi Made -mearkka ohcanáigi lea rabas olles áigge, muhto ohcamušat gieđahallojuvvojit oktii mánus (earret geasset).

 

Sámi Duodji -mearkka sáhttá ohcat moddii jagis. Geasset 2024 ohcanáigi nohká:

  • Ruoŧa bealde 1.6.
  • Norgga bealde 15.6.
  • Suoma bealde vahkus 36 (lassedieđut bohtet)
Diŋgo mearkkaid dáppe!