VÁLLJEJUVVON GIELLA

Sámi Made ja Sámi Duodji

- sámi dohkálašvuođamearkkat eakti sámebuktagiidda

Sámi Duodji ja Sámi Made leat árbevirolaš dujiid ja eará sámebuktagiid dohkálašvuođamearkkat. Mearkkaid ulbmil lea addit oastái dieđu, ahte buktaga lea duddjon sápmelaš dahje sámi fitnodat. Go olbmot ostet buktagiid main lea Sámi Duodji- dahje Sámi Made-mearka de dihtet sii ahte dorjot sámi ealáhusaid ja sámi servvodaga.

Sámi Duodji dohkálašvuođamearka lea vuođđuduvvon juo 1980-logus. Dat lea dovddus duođaštus eakti sámi duojis. Sámi Duodji-dohkálašvuođamearkka hálddašit ja juogadit čuovvovaš áššedovdit:

Sámi Made dohkálašvuođamearka lea ođđa gálvomearka, mii lea gárgehuvvon doarjut sámi kreatiivvalaš ealáhusaid. Dan ulbmil lea muitalit oastái mat buktagat leat eakti sámeduojit. Sámeservodat deaivida dán áigge olu fake-sámebuktagiid, mat eai doarjjo sámi kreatiivvalaš ealáhusaid dahje sámeservodaga.

Sámi Made dohkálašvuođamearka lea oažžun ládje jagi 2022 rájes. Dan juogada ja hálddaša Sámiráđđi.

Dohkálašvuođamearkkaid ohcan

Sámi Duodji- ja Sámi Made-mearkkaid sáhtát ohcat digitálalaččat dán siiddu bokte. Deaddil “ođđa ohcamuš” menyas. Loga dohkálašvuođamearkkaid njuolggadusaid birra Sámi Duodji ja Sámi Made vuollesiidduin.