Sámi Duodji

Sámi Duodji -merkin tavoite on kertoa ostajalle, mitkä tuotteet ovat aitoa, saamelaisen käsityöläisen tekemää saamenkäsityötä. Ostaessasi käsitöitä, joissa on Sámi Duodji -merkki, tiedät tukevasi saamelaisia käsityöläisiä ja saamelaista yhteiskuntaa.

Millaisiin käsitöihin voit käyttää Sámi Duodji -merkkiä?

Sámi Duodji -merkkiä voi käyttää saamen käsitöihin, jotka on valmistanut saamelainen tai ryhmä saamelaisia, ja jotka noudattelevat perinteistä materiaalinkäyttöä, muotoa, saamen käsityötapoja ja käyttöä. Sámi Duodji -merkin yhteyteen on laadittu esimerkkiluettelo, josta näkee, mihin tuotteisiin merkkiä voi käyttää ja millaiset vaatimukset käsitöille on. Koneita on lupa käyttää apuna, mutta täysin konevalmisteisia tuotteita ei hyväksytä.

Sámi Duodji -merkin lisenssitoimistot (Duodjeinstituhtta, Sámi Duodji ry ja Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen) ovat saamen käsityön ammattilaisia ja he ovat luoneet esimerkkiluettelon yhdessä. Lisenssitoimistot uudistavat luetteloa tarvittaessa.

Tavaramerkin muutosten ja digitalisoitumisen vuoksi henkilöiden, joilla on vanha Sámi Duodji -merkki, tulee hakea merkkiä uudelleen saadakseen uudistetun Sámi Duodji -merkin. Vanhaa Sámi Duodji -merkkiä ei voi käyttää vuoden 2023 jälkeen.

Saamen käsityö - duodji

Saamen käsityö on perinteistä saamelaista käsityötä ja taidetta. Saamen käsityö, duodji, kattaa sekä luomisen että valmistamisen. Duodji on pohjoissaamenkielinen termi saamelaiselle käsityölle, kun taas luulajansaamen kielessä sitä kutsutaan duodjeksi ja eteläsaamessa se on duedtie/vætnoe.

Miksi tarvitsemme saamelaisia tavaramerkkejä?

Saamelainen yhteiskunta kohtaa nykyään paljon tuotteita, jotka hakevat inspiraatiota saamelaisesta kulttuurista, mutta eivät ole saamelaisten itsensä tekemiä tai eivät pohjaudu saamelaisiin valmistusperinteisiin. Monet haluavat ostaa aitoa saamelaista käsityötä, mutta heillä ei ole tarpeeksi taitoa erottaa aitoa saamelaista käsityötä tuotteista, jotka jäljittelevät saamen käsitöitä. Saamen tavaramerkkien kautta saamelaiset pääsevät itse kertomaan maailmalle, mitkä tuotteet ovat aitoa, saamelaisten tekemää saamen käsityötä.

Sámi Duodji -merkkien etuudet

Sámi Duodji -merkin tarkoituksena on vahvistaa saamelaisten kilpailukykyä maailmassa, suojata saamen käsityötä ja saamelaista kulttuuria sekä varmistaa, että me saamelaiset pääsemme itse hallinnoimaan kulttuuriamme kaupallisesti. Kun sinulla on Sámi Duodji -merkki, pääset näkyville meidän nettisivujemme ja sosiaalisen median kautta. Useasti saamelaiset yritykset ovat pieniä ja työskentelevät paljon yksin. Kun sinulla on Sámi Duodji -merkki, sinulla on ympärilläsi suuremmat verkostot. Haluamme myös tarjota lisenssien käyttäjille konferensseja ja kursseja.

Kuka hallinnoi ja omistaa Sámi Duodji -merkin?

Saamelaisneuvosto omistaa Sámi Duodji -merkin saamen kansan puolesta. Yhteistyökumppaneitamme ovat saamen käsityöyhdistykset ja instituutit, jotka toimivat lisenssitoimistoina sekä hallinnoivat ja myöntävät Sámi Duodji -merkkiä.

 

Norjassa: Duodjeinstituhtta

Suomessa: Sámi Duodji ry

Ruotsissa: Sámi Duodji Sameslöjdstiftelsen

 

Saamelaisneuvosto on saamelaisten yhteinen riippumaton kulttuuripoliittinen organisaatio, joka toimii saamelaisyhdistysten yhteistyöelimenä. Perustamisestaan lähtien, vuodesta 1956, Saamelaisneuvosto on työskennellyt aktiivisesti saamelaispoliittisten pyrkimysten eteen.

 

Ota yhteyttä

Hae Sámi Duodji -merkkiä

Haluatko vahvistaa oman yrityksesi kilpailuvoimaa suuremmilla markkinoilla? Täältä voit hakea Sámi Duodji -merkkiä, löydät perinteisen duodjin esimerkkilistan ja lisää tietoja merkkien hakuehdoista.

Hae tästä