SPRÅK

Sámi Made og Sámi Duodji

- Samiske sertifiseringsmerker for autentiske samiske produkter

Sámi Duodji og Sámi Made er sertifiseringsmerker for samiskproduserte produkter, både for tradisjonelt samisk håndverk (duodji) og andre samiske produkter. Formålet med merkene er å veilede kjøperen om at produktet er laget av en same eller et samisk selskap. Ved å kjøpe produkter med disse merkene vet kjøperne at de støtter samiske næringer og det samiske samfunnet.

Sámi Duodji-sertifiseringsmerket har eksistert siden 1980-tallet og er et kjent merke for autentisk samisk håndverk. Sámi Duodji sertifiseringsmerket administreres og distribueres av samiske håndverksorganisasjoner:

Sámi Made-sertifiseringsmerket er et nytt merke utviklet for å støtte samiske kreative næringer. Alle samer kan bruke merket til sine produkter. Merkets formål er å gi kjøperne kunnskap om hvilke produkter som er laget av samer eller et majoritsetseide samiske selskaper.

Sámi Made-sertifiseringsmerket forvaltes og distribueres av Samerådet.

Sende inn søknad om sertifiseringsmerke

Søk om Sámi Duodji- og Sámi Made-merkene digitalt på denne nettsiden. Trykk på «ny søknad» i menyen. Les mer om kriteriene for å få merkene under menyvalgene «Sámi Made» og «Sámi Duodji».