SPRÅK

Sámi Made og Sámi Duodji

- Samiske sertifiseringsmerker for autentiske samiske produkter

Sámi Duodji og Sámi Made er sertifiseringsmerker for samisk produserte produkter, både for tradisjonelt samisk håndverk (duodji) og andre samiske produkter. Formålet med merkene er å veilede kjøperen om at produktet er laget av en same eller et samisk selskap, og dermed støtter samiske håndverkere og samiske kreative næringer.

Sámi Duodji sertifiseringsmerket har eksistert siden 1980-tallet og er et kjent merke for autentisk samisk håndverk. Falske versjoner av samisk håndverk på markedet er i dag en stor utfordring for samiske håndverkere, og sertifiseringsmerkets  formål er å  gi  kunnskap  til  kjøperne  om hvilke produkter  som  er autentisk samisk håndverk.

Sámi Duodji sertifiseringsmerket administreres og distribueres av våre samiske håndverksorganisasjoner:

Sámi Made sertifiseringsmerket er et nytt merke utviklet for å støtte samiske kreative næringer ved å gi kjøperne kunnskap om hvilke produkter som er laget av same(r) eller et majoritetseid samisk selskap. Falske samiske produkter på markedet er en stor utfordring for hele det samiske samfunnet fordi de ikke støtter samiske kreative næringer eller det samiske samfunnet.

Sámi Made sertifiseringsmerket vil lanseres i 2022 og forvaltes og distribueres av Samerådet.

Sende inn søknad om sertifiseringsmerke?

Samisk sertifiseringsmerke søknad gjøres på digitalt på denne siden. 
Vedtektene for sertifiseringsmerkene Sámi Duodji og Sámi Made finner du her.