Company logo/Profile image
Sámi Made sertifiserte

Betty Kappfjell

Jeg er født og oppvokst i en reindriftsfamilie og driver med rein Voengel Njaarke reinbeitedistrikt i Nordland.Som ung fikk jeg av min mor kunnskap om ivaretakelsen og søm av produkter i skinn. I dag syr jeg ulike produkter for salg […] som skinnluer, kaffeposer og andre produkter i egengarvet skinn.

Kontaktinformation

Betty Kappfjell
Email hidden; Javascript is required.
Norway
Licensnummer
SM0055
Picture of Work
Picture of Work