Company logo/Profile image
Sámi Duodji sertifiserte

Maria Gunilla Påve Wilks

Jeg er oppvokst i en reindriftsfamilie på Snåsa der reindrift, språk og duodji har vært sentralt i hele mitt liv. Min far er fra Jokkmokk og min mor er fra Snåsa så jeg har røtter fra Karesuando og Jämtland. Jeg […] er oppvokst med en mor som duojar og hun har også sammen med sine søstre hatt bedrift der de har solgt og produserte duodji. Siden barndommen har bestått mye av duodji har også interessen kommet ganske tidlig. Jeg har sydd mye gjennom tiden, både til meg selv, familien og til salg. Høsten 2022 gikk jeg Aerpiemaahtoe vætnoe vaarjeldih jïh jealajehtedh via Sami Allaskuvla og Aajege i Plassje. Dette var en veldig lærerik og interessant studie der fokuset var både på det tradisjonelle håndverket samtidig som man skulle tenke nyskapende. Våren 2023 oppfylte jeg min drøm og startet min egen bedrift som omhandler både reindrift, duodji og språk. Jeg ønsker å ha min egen bedrift der jeg kan selge mine duodjiprodukter selv. Høsten 2023 startet jeg på Samij Oahpadisguovddasj, Samernas i Jokkmokk. For meg er det veldig givende å kunne dedikere min hverdag til duodji for et år der fokuset og prioriteringen er å sløyde. Grunnen til at jeg vil søke til Sami Duodji merket er fordi jeg vil vise at mine produkter er ekte samisk håndverk. For meg har dette merket vært en status og noe som har anerkjent at et produkt er ekte, derfor har jeg alltid ønsket å søke det.

Kontaktinfo

Maria Gunilla Påve Wilks
Email hidden; Javascript is required.
Norway
Lisensnummer
SDA028
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work