Company logo/Profile image
Sámi Duodji sertifiserte

Sven-Åke Risfjell

Jag har eget företag sedan 1980 Risfjells Sameslöjd (Risfjells Trä och Hornslöjd )där jag arbetar på heltid med sydsamisk slöjdtradition. Jag har tillsammans med min fru även egen butik och vidstående samisk museiavdelning där vi visar ut vår egen samiska […] samling av gamla föremål. Hemsida www.sameslojd.se 1950 såg jag dagens ljus på BB avdelningen på Vilhelmina sjukstuga. Efter lumpen for jag till Stockholm och utbildade mig till väktare. Detta ledde till arbete som väktare i Umeå, Lycksele, Vilhelmina och så småningom vid kraftverksbygget i Juktan. Under tiden i Juktan var jag ledig varannan vecka och passade då på att gå en grundkurs i sydsamiska 1975 samt förkovra mig i slöjden genom att under två års tid gå i lära hos sameslöjdare Bengt Tomasson från Dikanäs som i sin tur lärt av sydsamiska slöjdens nestor Arthur Jillker från Gäddede. Detta gav en bra grund för mitt kommande beslut. Då arbetet vid Juktan tog slut innebar det att flytta för att få mer jobb. Det kändes inte bra. Det var i den vevan jag 1980 tog beslutet att följa min inre röst och mitt samiska arv och starta eget företag hemma i Vilhelmina, Risfjells trä och Hornslöjd numera Risfjells Sameslöjd var bildat. Det var ett stort steg att våga lämna alla förmåner man har som anställd med månadslön, pensionsinsättningar, semester mm till att leva av mina händers verk. Jag tillredde en verkstad i garagehuset på gården, för att försörja mig av egen kraft på och byggde ut det så att jag fick en bra arbetsplats. From slöjdföretagets tillkomst blev slöjden mitt liv, från morgon till sen kväll. Ett roligt minne från den första tiden var när jag skulle uppge till Skatteverket hur många timmar jag arbetade under året. Sanningsenligt fyllde jag i 3600 timmar. Same Ätnam en samisk riksorganisation (RSÄ) bildades 1945 för att stärka samisk kultur. Till en början var organisationens huvudsakliga arbete att verka för sameslöjdens utveckling och bevarande. Tidigt anställdes slöjdkonsulenter. RSÄ är en av stiftarna av Samernas Utbildningscentrum, för stiftelsen Samefolket, för Stiftelsen Gaaltije, för Ajtte fjäll och samemuseum samt stiftelsebildare av Sameslöjdsstiftelsen Sami Duodji tillsammans med Svenska Samernas Riksförbund. RSÄ har sitt säte i Arvidsjaur. I Vilhelminas kyrkstad placerade Same Ätnam ett konsulentkontor för sydsamiska slöjden där sameslöjdskonsulent Mariann Nilsson från Ammarnäs blev föreståndare. Där hölls många kurser och utställningar samt verkade som försäljningsställe av samisk slöjd. Mitt emot denna kärna av hantverk växte så småningom min egen verksamhet fram. Såklart gjorde jag många besök där med många härliga samtal med Mariann och tog del av vacker slöjd i montrarna. 1975 värvade hon mig som medlem i Riksorganisationen Same Ätnam RSÄ. Under mina år 1975-1993 som medlem i RSÄ satt jag även som ledamot i styrelse och slöjdutskott. Dessutom satt jag som adjungerad i styrelsen för SHR (Svenska Hemslöjdens Riksförbund) där jag förestod den samiska slöjdens frågor. Det här var en tid av resor och möten. Emellanåt fick vi slöjdare inbjudan till utställning som här vid samiska veckan på Västerbottens museum i Umeå 1981. RSÄ anordnade under denna tid slöjdträffar en gång per år på olika ställen i Sameland. Dessa trevliga träffar samlade ett hundratal slöjdare varje gång. Där fick slöjdarna ta del av föreläsningar och slöjddemonstrationer med workshops. Vid en av träffarna i Strömsund var Jokkmokks Jocke inbjuden som underhållare en kväll vilket gav den träffen en särskild dimension. Träffarna gav en möjlighet att träffas och dela med sig av varandras erfarenheter under lättsamma former. Det blev många skratt och gott kamratskap. Under min tid i organisationen utarbetade RSÄ kvalitetsmärkningen för samisk slöjd Duodjimärket. Beslutet om detta togs på en slöjdträff i Arvidsjaur 1980. Det designades av Per-Ola Utsi. Under en period var RSÄ:s logo designat av mig. 1992 beslutade regeringen att ge bidrag för att utveckla samisk slöjd och 1993 bildades stiftelsen Sami Duodji vilken då övertog namnet från sameslöjdsbolaget Sami Duodji AB som avvecklades 1987 - 89. Stiftelsebildare är RSÄ och SSR. Sätet för stiftelsen blev Jokkmokk. Sameslöjdsfrågorna, sameslöjdskonsulenterna och administrationen av Duodjimärket flyttades då över från RSÄ till Sameslöjdstiftelsen. Själv blev jag invald i styrelsen från start 1993 och fick då en liten längre bit att köra till styrelseuppdragen. 2000 - 2003 satt jag som ordförande i Sameslöjdsstiftelsen Sami Duodji. Under min tid i Sami Duodji satt jag även som adjungerad i Nämnden för hemslöjdsfrågor för att föra fram de samiska slöjdintressena. Ganska snart kom funderingar på att skaffa fram egna lokaler i Jokkmokk. Efter en omröstning blev min röst avgörande för en flytt från Samernas utbildningscentrum till egen lokal i Herrgården på Porjusvägen.

Kontaktinfo

Sven-Åke Risfjell
Email hidden; Javascript is required.
Sweden
Lisensnummer
SDA314
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work