Company logo/Profile image
Sámi Duodji sertifiserte

Skáidi Duodji Elise Nilssen-Broderstad

Jeg har i flere år praktisert den tradisjonelle og nedarvede markasamiske duodji-kunnskapen i området vårt, og har tilgang til ytterligere kunnskap fra min mor og andre duodji-utøvere. På hjemgården min har vært drevet med strikking, veving og produksjon av kofter […] med tilbehør over utallige generasjoner helt frem til i dag. Jeg ønsker å videreføre og utvikle denne delen av vår slektshistorie. I forbindelse med at vår lokale duodji-forening og flere andre utøvere, herunder meg selv, la ut våre produkter for salg på kultursenteret Várdobáiki, har vi merket økt etterspørsel etter ekte lokal duodji. Dagens situasjon i markedet bærer preg av høy etterspørsel og lav produksjon. Som ung duodji-utøver ønsker jeg å satse på dette yrket. Tanken er å lage ulike produkter som testes i markedet, for så å produsere de varene som selger mest. Varene vil bli tilbydd på Várdobáiki kultursenter Evenskjer, andre kultursentre, salgsmesser, festivaler og via den lokale duodji-foreningen i tillegg til andre duodji-foreninger i regionen. Jeg ønsker å profesjonalisere næringen, uten at produktene blir masseprodusert i lavkostland.

Kontaktinfo

Skáidi Duodji Elise Nilssen-Broderstad
Email hidden; Javascript is required.
Norway
Lisensnummer
SDA016
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work
Picture(s) of Work