VÁLLJEJUVVON GIELLA

Sámi Made

Sámi Made dohkálašvuođamearka lea ođđa gálvomearka, mii lea gárgehuvvon doarjun dihte sámi kreatiivvalaš ealáhusaid. Mearkka sáhttet buot sápmelaččat geavahit iežaset buktagiidda. Dan ulbmil lea muitalit oastái guđe buktagiid sápmelaš dahje sámi fitnodat lea ráhkadan. Sámeservodat deaivida dán áigge olu buktagiid mat vižžet inspirašuvnna sámi kultuvrras, muhto maid eai leat sápmelaččat ráhkadan. Go olbmot ostet buktagiid main lea Sámi Made-mearka, de sii dihtet ahte sii dorjot sámi ealáhusaid ja sámi servvodaga.

Sámi Made-dohkálašvuođamearka juogada ja hálddaša Sámiráđđi. Sámi Made-mearkka sáhtát ohcat dál. Jus du gažaldagat Sámi Made-mearkka birra váldde oktavuođa Sámiráđiin:

E-poasta: sandra.marja.west@saamicouncil.net

Telefuvdna: +47 93408355

SÁMI MADE DOHKÁLAŠVUOĐAMEARKKA OHCAN

Dohkálašvuođamearkka ohcamušat sáddejuvvojit digitálalaččat dáinna skoviin.

Sámi Made dohkálašvuođamearkka njuolggadusat gávdnojit dáppe.

Sámi Made dohkálašvuođamearkka eavttut:

  1. Buktaga lea ráhkadan sápmelaš, sápmelaš joavku dahje fitnodat, man váldooamasteaddjit leat sápmelaččat.
  1. Buktaga lea ráhkadan ovttaskas sápmelaš, dahje máŋga sápmelačča
    • 1.) gean ruovttugiella lea sámegiella, dahje
    • 2.) gean vánhema, áhku dahje ádjá, dahje áhku dahje ádjá vánhema ruovttugiella lea leamaš sámegiella

Ruošša beale sápmelaččain leat čuovvovaš meroštusat:

  1.   Don anát iežat sápmelažžan ja dáhkidat ahte:
    • 1.)   Don, okta du váhnemiin, áddjá dahje áhkku lea čálihuvvon sápmelažžan riegádanduođaštusas dahje eará almmolaš báhpáris
Njuolggadusat+-

Gálvoetikeahtat ja liseansamáksu

Sertifiserenmearkka geavaheaddjit galget máksit 250 NOK juohke nuppi jagi liseanssa ovddas. Dát ruhta gokčá goluid sertifiserenmearkka čuovvulanbargui, mearkka geavaheddjiid márkanfievrrideapmái ja boasttogeavaheami čuovvuleapmi. Mearkka geavaheaddjit ožžot 150 gálvoetikeahta go ohcamuš dohkkehuvvo; etikeahtas lea Sámi Made -mearka ja du persovnnalaš liseansanummir. Dan maŋŋá sáhtát dárbbu mielde tiŋgot mearkkaid. Oaččut maid digitála veahkkeneavvupáhka man sáhtát geavahit márkanfievrridit iežat fitnodaga.

OZAT GO SÁMI buvttadeddjiid?

Geavat ohcandoaimma gávdnan dihte sámi buvttadeddjiid.

Logo
Licence numberSMA034
Profile pictureProfile picture
NameMagdalena Tjäder
Name of Company/Name of handicrafterDesign by Tjäder/ Magdalena Tjäder
E-mailEmail hidden; Javascript is required.
Telephone Number0705794666
AddressThaliavägen 30, 16771 Bromma
Bio Company/Duojár

Jag är sysame och har hela mitt vuxna liv slöjdat till husbehov. Min utbildning fick jag på Samernas folkhögskola 1984-86 på skinn och textillinjen. För två år sedan startade jag min webbshop designbytjader.com där jag säljer samiska smycken och inredning. Alster som jag både designat och syr själv från grunden är i samisk anda men med en mer modern touch. Dock utgår jag alltid från den traditionella slöjden och tar mycket inspiration från gamla samiska föremål.

De flesta armband och alla ringar har en stel, öppen och steglös design. Detta gör att storleken är flexibel och passar de flesta människor. Min design är unik, och eftersom jag utvecklat den själv är jag ensam på marknaden om den.
Jag vill hela tiden utmana mig själv och prövar olika material i mina alster såsom kläde, ulltyg, pärlor, betong jeanstyg och givetvis renskinn och tenn.
I framtiden vill jag utveckla min design ytterligare. Jag älskar att utmana mig själv och tänker med det vidga mina vyer inom nya områden framöver

CountrySweden
Picture of Work
FacebookDesign by Tjäder
Instagramdesignbytjader