VÁLLJEJUVVON GIELLA

Sámi Made

Sámi Made dohkálašvuođamearka lea ođđa gálvomearka, mii lea gárgehuvvon doarjun dihte sámi kreatiivvalaš ealáhusaid. Mearkka sáhttet buot sápmelaččat geavahit iežaset buktagiidda. Dan ulbmil lea muitalit oastái guđe buktagiid sápmelaš dahje sámi fitnodat lea ráhkadan. Sámeservodat deaivida dán áigge olu buktagiid mat vižžet inspirašuvnna sámi kultuvrras, muhto maid eai leat sápmelaččat ráhkadan. Go olbmot ostet buktagiid main lea Sámi Made-mearka, de sii dihtet ahte sii dorjot sámi ealáhusaid ja sámi servvodaga.

Sámi Made-dohkálašvuođamearka juogada ja hálddaša Sámiráđđi. Sámi Made-mearkka sáhtát ohcat dál. Jus du gažaldagat Sámi Made-mearkka birra váldde oktavuođa Sámiráđiin:

E-poasta: reetta.tornensis@saamicouncil.net

Telefuvdna: +358 50 499 3351

SÁMI MADE DOHKÁLAŠVUOĐAMEARKKA OHCAN

Dohkálašvuođamearkka ohcamušat sáddejuvvojit digitálalaččat dáinna skoviin.

Sámi Made dohkálašvuođamearkka njuolggadusat gávdnojit dáppe.

Sámi Made dohkálašvuođamearkka eavttut:

  1. Buktaga lea ráhkadan sápmelaš, sápmelaš joavku dahje fitnodat, man váldooamasteaddjit leat sápmelaččat.
  1. Buktaga lea ráhkadan ovttaskas sápmelaš, dahje máŋga sápmelačča
    • 1.) gean ruovttugiella lea sámegiella, dahje
    • 2.) gean vánhema, áhku dahje ádjá, dahje áhku dahje ádjá vánhema ruovttugiella lea leamaš sámegiella

Ruošša beale sápmelaččain leat čuovvovaš meroštusat:

  1.   Don anát iežat sápmelažžan ja dáhkidat ahte:
    • 1.)   Don, okta du váhnemiin, áddjá dahje áhkku lea čálihuvvon sápmelažžan riegádanduođaštusas dahje eará almmolaš báhpáris
Njuolggadusat+-

Gálvoetikeahtat ja liseansamáksu

Sertifiserenmearkka geavaheaddjit galget máksit 250 NOK juohke nuppi jagi liseanssa ovddas. Dát ruhta gokčá goluid sertifiserenmearkka čuovvulanbargui, mearkka geavaheddjiid márkanfievrrideapmái ja boasttogeavaheami čuovvuleapmi. Mearkka geavaheaddjit ožžot 150 gálvoetikeahta go ohcamuš dohkkehuvvo; etikeahtas lea Sámi Made -mearka ja du persovnnalaš liseansanummir. Dan maŋŋá sáhtát dárbbu mielde tiŋgot mearkkaid. Oaččut maid digitála veahkkeneavvupáhka man sáhtát geavahit márkanfievrridit iežat fitnodaga.

OZAT GO SÁMI buvttadeddjiid?

Geavat ohcandoaimma gávdnan dihte sámi buvttadeddjiid.

Logo
Licence numberSMA053
Profile pictureProfile picture
NameSeija Ranttila
Name of Company/Name of handicrafter0405342365
E-mailEmail hidden; Javascript is required.
Telephone Number0405342365
AddressHarppitie 10 33710 Tampere
Bio Company/Duojár

Olen saamelainen käsityöyrittäjä, aiemmalta ammatiltani teollinen suunnittelija. Valmistan laukkuja ja asusteita, joiden suunnittelussa tuon esille kulttuurimme rikasta ja vahvaa väri- ja muotokieltä moderniksi tuotteeksi toteutettuna. Materiaaleissa olen käyttänyt mm. alkuperäisiä materiaaleja, esim villa ja koristenauhat. Uutena mukaan on tullut myös kierrätysmateriaalit ja teollisuuden ylijäämänahka. Ságat tuotteisto on kanavani kertoa kuinka minä koen ja näen saamelaisen kulttuurin. Tarkoitukseni on tuoda kulttuuriamme omannäköisenä ja arvokkaana sekä saamelaisten että muista kulttuureista tulevien käyttöön. Lisätietoja www.sagat.fi

CountryFinland
Picture of Work
FacebookSágat - design Seija Ranttila
Instagramsagat.fi
LinkedInseija ranttila