SPRÅK

Sámi Made och Sámi Duodji

- Samiska certifieringsmärken för autentiska samiska produkter

Sámi Duodji och Sámi Made är certifieringsmärken för samiskt producerade produkter, både för traditionellt samiskt hantverk (duodji) och andra samiska produkter. Syftet med märkena är att vägleda köparen att produkterna är tillverkade av en same eller ett samiskt företag, och därigenom stödja samiska hantverkare och samiska kreativa näringar.

Sámi Duodji certifieringsmärke har funnits sedan 1980-talet och är ett välkänt märke för autentiskt samiskt hantverk. Sami Duodji-certifieringsmärke administreras och distribueras av samiska hantverksorganisationer:

Sámi Made-certifieringsmärke är ett nytt märke utvecklat för att stödja samiska kreativa näringar genom att ge köpare kunskap om vilka produkter som tillverkas av samer eller ett majoritetsägt samiskt företag. Falska samiska produkter på marknaden är en stor utmaning för hela det samiska samhället eftersom de inte stödjer samiska kreativa näringar eller det samiska samhället.

Sámi Made-certifieringsmärket kommer att lanseras 2022 och förvaltas och distribueras av Samerådet.

Ansök om certifieringsmärket

Ansökan om samiskt certifieringsmärke görs digitalt på denna sida. Klicka på "ny applikation" i menyn. Stadgarna hittar du på undersidorna til Sámi Duodji och Sámi Made.